Det planeras för fullt!

Kommunfullmäktige fattade beslut om delrapport 1 och beslutade om en rad konkreta åtgärder. Vi är på gång att planera/utreda de största delprojekten:

  • Vi arbetar med att omvandla Bregårdsskolan från en gymnasieskola till en 4-9 skola. Häri ingår också att göra om det befintliga mottagningsköket till ett produktionskök.
  • Förskolor – det behövs fler förskolor och några av de befintliga måste rustas upp.
  • Ekebyskolan, vuxenutbildningen, ska avvecklas. Vi undersöker några alternativa placeringar.
  • Häsängskolan ska avvecklas. Vi har i uppdrag att komma med förslag om hur lokalerna ska användas i framtiden.
  • Nya gruppboenden inom handikappomsorgen – 2012 och 2013 (eventuellt något senare) och annan placering för korttidsboendet, Gästis.
  • Kommunfullmäktige kommer att ta ställning till ett nytt vårdboende. I så fall kommer hela processen igång med att avveckla permanenta platser på lasarettet och servicehusen Geologen och Högehus. Det kommer dock att dröja en tid innan processen kommer igång. Allt kommer att ske under ordnade former med information i god tid till  hyresgäster, deras anhöriga och till berörd personal. Arbetet kommer att ombesörjas av socialförvaltningen (inte av lokalutredningen).

Allt detta och en rad andra åtgärder kommer att presenteras i lokalutredningens andra delrapport som presenteras till kommunstyrelsen i juni i år.

Du kan läsa mer om vad som händer inom skolområdet på kommunens hemsida – länka dig till barn- och utbildning, lokalutredning.

Annonser
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

God Jul och ett Gott Nytt År

önskar

Projektledaren

Jukka Tekonen

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Nu har kommunfullmäktige fattat beslut om delrapport 1

Igår eftermiddag fattade kommunfulmäktige beslut om delrapport 1. Fullmäktige antog kommunstyrelsens förslag. Gå in på kommunens hemsida så kan du läsa om besluten!

Lokalutredningen kommer nu att ta sig an arbetet med att verkställa besluten i samråd med fastighetsavdelningen och berörda förvaltningar. Samtidigt kommer utredningen att arbeta vidare med ett flertal nya utredningar som ska redovisas i nästa delraport, juni 2012. Det är möjligt att någon/några utredningar blir klara tidigare.

Om du vill få mer information om vilka konsekvenser fullmäktiges beslut innebär – så kommer berörda förvaltningar inom en snar framtid att publicera mer information på kommunens hemsida. De anställda får även infomation på kommunens intranät (Kikaren).

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

För lite information

Jag har fått kommentarer om att det varit väldigt lite information på bloggen den senaste månaden. Instämmer! Nu har kommunstyrelsen behandlat delrapport 1 och ärendet går till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 november. Därefter kommer lokalutredningen och berörda förvaltningar att ge ut information både på bloggen och på kommunens hemsida.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Delrapport 1

Nu är delrapport 1 publicerad på kommunens webbplats.

Klicka här för att ta del av den.

 

 

Publicerat i Uncategorized | 2 kommentarer

Vi har en utställning om delrapporten på biblioteket!

Besök biblioteket! Du kan se en utställning om lokalutredningen.

Utredningen finns på plats från och med fredag eftermiddag denna vecka.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nu är delrapporten publicerad!

Nu har jag lämnat min första delrapport i lokalutredningen till kommunstyrelsen. Du hittar hela rapporten på kommunens hemsida.

Samtliga kommunala nämnder kommer att få information om delrapporten på sina septembersammanträden. Nämnderna ska yttra sig om förslaget i oktober. Därefter går ärendet till kommunstyrelsen och till sist till kommunfullmäktige.

Publicerat i Uncategorized | 17 kommentarer